Starters Guide

Magic the gathering is een kaartspel waarbij spelers de rol van een magiër aannemen om te zegevieren in een oorlog tegen hun rivalen. Je speelt het spel met een deck: dit is het leger dat je van te voren samenstelt om je tegenstanders af te troeven. Als magiër zijn er vele manieren om je tegenstanders te verslaan. Wat centraal staat in het spel is mana, dit is de spirituele kracht die je nodig hebt voor je magie, maar bijvoorbeeld ook voor de monsters die je tot leven wekt. Het spel is pas klaar als de oorlog voorbij is en jij de laatste bent die nog leeft!

De krachten van de kleuren

Slechts een ding verenigt de oneindige vlakten van de Multiverse: mana, de energie die nodig is om de magie op te wekken. De vijf kleuren mana zijn doordrenkt in de landen en kunnen daaruit ontrokken worden. Elke kleur mana zorgt voor een andere soort krachtige magie voor je om aan te sturen.

Rode magie:
barst van vuur, chaos en stormen van rotsen en lava. De rode mana is afkomstig van bergen en vulkanen. Als rode magiër handel je snel, roekloos en wellicht een tikkeltje impulsief. Door je woeste emoties te kanaliseren ben je in staat draken aan je kant te laten vechten, een inferno van vuur en bliksem te ontketenen of simpelweg de grond onder iemands voeten weg te blazen.

Groene magie:
wijdt zich toe aan groei, leven en brute kracht. De groene mana is afkomstig van de bossen. Als groene magier vertegenwoordig je de kracht van de natuur. De machtige wezens die je oproept versterk je door de roofzuchtige macht van de natuur en je domineert het slagveld door middel van hun enorme omvang.

Witte magie:
wijdt zich toe aan de wet, orde en structuur. De witte mana is afkomstig van de uitgestrekte velden. Als witte magier is het je taak om een groot en goed georganiseerd leger aan te voeren. Alhoewel je leger vooral uit kleinere eenheden bestaat zoals soldaten, geestelijken en engelen, wordt dit goed gemaakt door hun immense aantallen en wilskracht.

Blauwe magie:
gaat uit van bedrog en manipulatie. De blauwe mana is afkomstig van de eilanden. Als blauwe magier werk je achter de schermen. Door middel van intelligentie en anticipatie weet je de situatie zo te buigen en te beheersen dat je deze volledig in je macht hebt, alvorens je de genadeklap uitdeelt.

Zwarte magie:
wijdt zich toe aan de dood, ziekte en macht. De zwarte mana is afkomstig uit zompige moerassen, waar dingen vergaan en rotten. Als zwarte magier ben je net zo verdorven en duister als de ondode schepsels en onuitsprekelijke gruwelen die je terug tot leven wekt. Je honger naar macht kan gestild worden, maar tegen welke prijs?


Basis regels

Voordat je met het spel begint heb je een deck nodig. Dit is een samenstelling van 60 of meer kaarten (er is geen maximum voor het aantal kaarten in je deck.) Door de gigantische verscheidenheid aan kaarten heb je hierin enorm veel keuze en er zijn dan ook erg veel verschillende soorten decks. Een groot deel van de lol van magic the gathering ligt hem in het bouwen van je deck.

Als je beiden een deck hebt gebouwd kun je beginnen aan een pot. Let er wel op dat je deck goed geschud dient te zijn alvorens je aan het spel begint. Nadat beide spelers hun deck hebben geschud wordt er een dobbelsteen geworpen. Degene die het hoogst gooit mag bepalen wie er begint. In een pot met twee spelers mag de persoon die begint in zijn eerste beurt geen kaart van zijn library pakken. Bij potten met meer dan twee spelers mag dit wel. Het is gangbaar dat de speler die de dobbelsteen worp wint ook begint.

Nadat is besloten wie er begint, trekken beiden spelers zeven kaarten van hun library. Het is mogelijk dat de zeven kaarten die je hebt getrokken (ook wel hand genoemd) geen goede combinatie vormen. In dat geval kun je ervoor kiezen om een mulligan te nemen. Bij een mulligan schudt je je hand weer terug in je library en trek je een nieuwe hand maar dan met 1 kaart minder. Als je dus met 1 mulligan het spel begint heb je nog maar zes kaarten over. Je mag zoveel mulligans pakken als je wilt, maar elke keer mag je 1 kaart minder pakken. Verder is het belangrijk dat je je hand afschermt voor je tegenstanders. Zij mogen ten alle tijde weten hoeveel kaarten je vasthoudt, maar natuurlijk niet welke kaarten dat exact zijn.

Zodra iedereen klaar is met het wel of niet nemen van mulligans begint het spel echt. Elke speler begint een spel met 20 levens. Deze dienen bijgehouden te worden door middel van een D20 dobbelsteen of bijvoorbeeld met pen en papier. Zodra iemands levenstotaal op o of minder komt te staan heeft die persoon het spel verloren en ligt hij eruit. Zodra er nog maar 1 speler over is, is het spel voorbij.

Tijdens het spel zijn er erg veel verschillende soorten kaarten die je kunt spelen. Om een kaart te spelen moet je de mana cost van de kaart betalen. Deze staat altijd rechts bovenaan op de kaart. Mana haal je uit de landen die je speelt. Er zijn vijf kleuren in magic the gathering en elke kleur heeft zijn eigen basic land type. Als je dus bijvoorbeeld een rood burn deck speelt dan is het verstandig om mountains in je deck te stoppen omdat die landen rode mana genereren. Elke beurt mag een speler 1 land spelen, dit doe je door hem verticaal voor je op de tafel te leggen. Als je mana uit je land wilt halen om bijvoorbeeld een kaart te spelen moet je het land tappen. Je tapt een land door hem horizontaal te schuiven. De mana komt dan vervolgens in de manapool (dit is een denkbeeldige plaats) waar je hem naar eigen keuze kan gebruiken voor kaarten of abilities. Na elke fase van de beurt wordt de manapool geleegd. Als je een mana uit je land hebt gehaald en hij ligt getapt op tafel, dan kan je dat land pas de volgende beurt weer gebruiken, aangezien bij elke beurt al je permanents (en dus ook je landen) weer untappen.

Omdat je tegenstander ten alle tijden moet kunnen zien wat je speelt en hoeveel en welke permanents je op tafel hebt liggen, leggen de meeste spelers hun kaarten op dezelfde plaatsen op tafel. Een goede manier om hierbij aan te houden is dat je je landen recht voor je legt. Daarboven komen de enchantments en artifacts te liggen. Daarboven liggen dan vervolgens de creatures. Deze manier van rangschikken is niet verplicht en je kunt de kaarten dus ook op een andere manier neerliggen.


Fases van het spel

Elke beurt bestaat uit verschillende fases en sommige van die fases zijn weer onderverdeeld in verschillende stappen. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende fases van een beurt met uitleg wat je in die specifieke fase kan of hoort te doen.

Beginning Phase:

- Untap step: Bij deze stap dien je al je permanents te untappen zodat je ze deze beurt weer kan gaan gebruiken. De eerste beurt van het spel heb je nog geen permanents die je kunt untappen dus mag je deze stap overslaan. Tijdens de untap stap mag niemand kaarten spelen en/of abilities activeren.

- Upkeep step: Deze stap is alleen maar van toepassing op een bepaald aantal kaarten waarbij de upkeep vermeld wordt. Als je bijvoorbeeld een enchantment hebt met een effect dat elke beurt aan het begin hoort af te gaan, dan staat er op de kaart: "at the beginning of your upkeep, you may gain one life". Verder mogen er tijdens de upkeep instants worden gespeeld en abilities worden geactiveerd.

- Draw step: Tijdens deze stap mag je een kaart van je library pakken. De speler die begint, mag tijdens zijn eerste beurt geen kaart pakken, omdat je al het voordeel hebt dat je mag beginnen. Verder mogen er tijdens de upkeep instants worden gespeeld en abilities worden geactiveerd.

Main Phase:

Tijdens de hoofdfase mag je artifacts, creatures, enchantments, sorceries, instants en planeswalkers spelen. Verder mag je abilities activeren en een land neerleggen. Je mag maar 1 land per beurt neerleggen en dit moet je doen tijdens jouw beurt. Je tegenstanders kunnen tijdens jouw hoofdfase instants spelen en abilities activeren.

Combat Phase:

- Beginning of combat step: spelers kunnen instants spelen en abilities activeren. Dit is tevens het laatste moment dat je tegenstanders kaarten kunnen spelen of abilities kunnen activeren die ervoor zorgen dat jouw creatures die beurt niet kunnen aanvallen. Een voorbeeld hiervan is dat je tegenstanders al je creatures tapt, waardoor ze daarna niet meer kunnen aanvallen.

- Declare attackers step: Je mag bij deze stap gaan bepalen hoeveel van je creatures, die niet getapt zijn, gaan aanvallen (je hoeft niet aan te vallen) en wie ze aanvallen (1 of meerdere tegenstanders en/of planeswalkers.) Vervolgens tap je de creatures die gaan aanvallen. Verder mogen er door alle spelers instants worden gespeeld en abilities worden geactiveerd.

- Declare blockers step: In deze stap mogen je tegenstanders bepalen of en zo ja met hoeveel van hun ge-untapte creatures ze jouw aanvallende creatures willen blokkeren. Je kunt als verdedigende speler ervoor kiezen om met meerdere creatures 1 van de aanvallende creatures te blokkeren. Mocht je hiervoor kiezen, dan bepaalt de aanvallende speler de volgorde van welke van jouw verdedigende creatures als eerste schade zal nemen en welke als tweede enzovoorts. Verder mogen er door alle spelers instants worden gespeeld en abilities worden geactiveerd.

Combat damage step: In deze stap moeten zowel alle aanvallende als blokkerende creatures die nog op de battlefield liggen hun schade gaan toewijzen. De aanvallende creatures wijzen hun schade toe aan de verdedigende speler (als ze niet geblokkeerd zijn), aan een planeswalker (als ze niet geblokkeerd zijn) en aan de creature of creatures waardoor ze geblokkeerd worden. De blokkerende creatures wijzen hun schade toe aan de creatures die zij blokkeren. Als een aanvallende creature wordt geblokkeerd door meerdere creatures dan moet de schade verdeelt worden over de verschillende blokkers in de volgorde die bij de vorige stap is gekozen. Let op dat je in dit geval bij elke creature in ieder geval genoeg schade moet doen aan de creature om hem te vernietigen. Een voorbeeld hiervan: als je aanvalt met een 5/5 en je tegenstander blokkeert met een 3/3, 2/2 en een 4/4 dan kun je als je ervoor kiest om eerst schade toe wijzen aan de 4/4. In dat geval kun je de overige creatures niet meer vernietigen omdat je dan nog maar 1 schade overhoudt om uit te delen. Nadat alle schade van zowel de aanvallende als de blokkerende creatures is toegewezen wordt alle schade tegelijkertijd gedaan. De schade die op creatures wordt gedaan blijft voor de rest van de beurt op die creature liggen. Dit houdt in dat als een creature met een defense van 3 bijvoorbeeld tijdens de combat phase 2 schade heeft gekregen en vervolgens in de second main phase nog een 1 schade krijgt, dat die creature dan wordt vernietigd. Verder mogen er door spelers in deze stap geen instants worden gespeeld en/of abilities worden geactiveerd.

End of combat step: In deze stap mogen er door alle spelers instants worden gespeeld en abilities worden geactiveerd.

Second Main Phase:

Je tweede hoofdfase is precies hetzelfde als de eerste hoofdfase. Dit houdt in dat je elke kaart (sorcerys, enchantments, creatures, etc) mag spelen en abilities mag activeren. Als je tijdens de eerste hoofdfase nog geen land hebt gespeeld, dan mag je dat in de tweede hoofdfase alsnog doen. Verder mogen er door je tegenstanders instants worden gespeeld en abilities worden geactiveerd.

Ending Phase:

- End step: Tijdens deze stap gaan abilities met: 'at the beginning of your end step' op de stack. Vervolgens mogen er nog door alle spelers instants worden gespeeld en abilities worden geactiveerd.

- Cleanup step: Als je tijdens deze stap meer dan zeven kaarten in je hand hebt, moet je kaarten in je graveyard leggen totdat je er zeven overhoud (deze handeling heet discarden.) Vervolgens wordt alle schade die nog op creatures ligt weggehaald en worden alle 'until end of turn' of 'this turn' effecten beëindigd. Spelers kunnen tijdens deze stap geen instants meer casten en/of abilities activeren tenzij het een specifieke ability is die in deze stap automatisch wordt geactiveerd.

Overzicht samenvatting verschillende fases:

1. Beginning phase
a. Untap step
b. Upkeep step
c. Draw step
2. Main phase
3. Combat phase
a. Beginning of combat step
b. Declare attackers step
c. Declare blockers step
d. Combat damage step
e. End of combat step
4. Second Main phase
5. Ending phase
a. End step
b. Cleanup step


Verschillende zones op de tafel

- Library: Als het spel begint, wordt je deck (nadat je het hebt geschud) je library. De kaarten liggen met de bovenkant naar beneden, zodat dus niemand kan zien welke kaart er bovenop ligt en de stapel mag vanaf het moment dat het spel begint niet meer geschud worden (tenzij een effect dit veroorzaakt.) Niemand mag zomaar uit het niets de kaarten van zijn of iemand anders zijn library bekijken, echter mag je wel te allen tijde controleren hoeveel kaarten er nog in jouw library zitten en/of die van je tegenstanders. Verder moet elke speler een library hebben om het spel te kunnen spelen. Als je library dus geen kaarten meer bevat en je zit in je draw phase, dan verlies je het spel omdat je geen kaart meer kunt pakken.

 

Hand: Als je kaarten afpakt van je library gaan deze naar je hand. Niemand buiten jij, mag naar de kaarten in jouw hand kijken. Elke speler heeft zijn eigen hand met kaarten.

Battlefield: Je begint het spel met niets op de battlefield, echter is de battlefield de plek waar de meeste actie plaatsvind. Tijdens elke beurt mag je een land vanuit je hand in play op de battlefield leggen. Creatures, artifacts, enchantments en planeswalkers komen ook op de battlefield nadat je ze hebt gespeeld. Zodra de kaarten op de battlefield liggen worden het permanents. Je mag zelf bepalen hoe je je permanents op de battlefield rangschikt en neerlegt. De meeste spelers volgen hierbij echter een ongeschreven regel waarbij ze hun landen het dichst bij zich leggen, vervolgens de enchantments en artifacts en als laatste hun creatures. De enige regel die hierbij geldt is: dat ten allen tijde je tegenstanders in staat moeten zijn om al je permanents te zien en ook moeten kunnen uitmaken of je permanents getapt zijn of niet. De battlefield wordt gedeeld met je tegenstander.

Graveyard: de graveyard wordt ook wel de discard pile of grafbak genoemd. Alle instants en sorcerys die je speelt gaan naar de graveyard. Verder gaan kaarten naar de graveyard als ze: discarded, destroyed, sacrificed of countered worden en als ze daar door een ander willekeurig effect komen. Hier komt nog bij dat planeswalkers met o loyalty counters ook naar de graveyard gaan, alsook creatures waarvan hun toughness tot 0 is gereduceerd (door bv schade tijdens de combat phase.) kaarten in de graveyard liggen altijd met de bovenkant naar boven zodat andere spelers kunnen zien wat er in je graveyard ligt. Elke speler heeft zijn eigen graveyard.

The Stack: wanneer er in Magic the gathering een kaart wordt gespeeld, dan komt deze op de stack te liggen. De stack is een non-fysieke plaats die aangeeft in welke volgorde kaarten gespeeld zullen worden zodra mensen in reactie op elkaar kaarten beginnen te spelen. Het principe: First in, Last out wordt gehanteerd door de stack. Dit houdt in dat als ik bijvoorbeeld: een 3/3 creature speel en iemand reageert daarop door een instant te spelen die 3 schade doet aan een speler, dan zal mijn tegenstander eerst de 3 schade mogen schieten alvorens mijn creature op tafel komt. Zodra alle kaarten zijn gespeeld en iemand wil iets anders spelen dan begint de stack opnieuw. De stack is dus een constant en belangrijk gegeven in magic, omdat het je in staat stelt te reageren op de narigheid die je tegenstanders op jou willen loslaten. Verder is de stack wel degelijk een zone die dus gedeeld word met alle spelers.

Exile: Er zijn in Magic the gathering kaarten en effecten die kaarten exilen. Als een kaart wordt geexiled, verlaat hij het spel totdat het spel is afgelopen, tenzij een effect de kaart terug haalt. Kaarten die exiled zijn liggen normaliter met de bovenkant naar boven. De exile zone wordt gedeeld met de andere spelers.
Verschillende kaart types

Elke kaart heeft 1 of meerdere types. Het type van de kaart bepaald wanneer je deze kaart in het spel mag spelen en wat er gebeurd met de kaart nadat je deze hebt gespeeld.

Sorcery:

Een sorcery is een magische bezwering. Je kunt een sorcery alleen oproepen tijdens de twee hoofdfases van jouw eigen beurt. Een sorcery kan niet gespeeld worden als er al een spreuk op de stack ligt. Elke sorcery heeft een bepaald effect, dit effect staat op de kaart zelf beschreven. Nadat het effect van de sorcery heeft plaatsgevonden leg je de sorcery in je graveyard.

Instant:

Een instant is precies hetzelfde als een sorcery op 1 groot verschil na: een instant kan je op elk moment spelen. Dit houd dus in dat je een instant zowel in jouw beurt als die van je tegenstander mag spelen en bijvoorbeeld ook in reactie op een kaart van je tegenstanders. Net zoals bij een sorcery gaat wanneer je een instant speelt het effect van de instant (zoals beschreven op de kaart) af en leg je de kaart daarna in je graveyard.

Tribal:

Tribal is een kaart type dat altijd in combinatie op de kaart staat met een ander kaart type zoals Instant, sorcery, enchantment of artifact. Het idee achter een tribal kaart is dat je andere kaart types een creature type kunt geven zodat ze een betere wisselwerking hebben. Je zult dus nooit een kaart hebben waar alleen tribal op staat als kaart type.

Enchantment:

Een enchantment is een stabiele magische manifestatie en tevens een permanent. Dit houdt twee dingen in: allereerst kun je een enchantment alleen maar oproepen tijdens de twee hoofdfases van jouw eigen beurt. Ten tweede: wanneer je een enchantment oproept gaat deze niet direct naar de graveyard zoals bij een sorcery of instant, maar komt deze als permanent op tafel te liggen (totdat het spel voorbij is of iemand de enchantment vernietigt in welk geval deze naar de graveyard gaat). Sommige enchantments zijn aura's. Het verschil tussen een enchantment en een aura is dat wanneer een aura op tafel komt, deze bevestigd moeten worden aan een permanent die al op tafel ligt. Als de permanent waar de aura onder ligt vervolgens wordt vernietigd, dan gaat zowel die permanent als de aura naar de graveyard.

Artifact:

Een artifact is een magisch object. Net zoals een enchantment is een artifact een permanent die op tafel blijft liggen nadat deze is opgeroepen. De meeste artifacts zijn kleurloos. Dit houdt in dat ze met een willekeurige combinatie van verschillende of 1 en dezelfde kleur mana kunnen worden betaald. Sommige artifacts zijn equipments. Een equipment kun je, zodra deze op tafel ligt, bevestigen aan een creature om deze bijvoorbeeld sterker te maken (dit wordt equippen genoemd). Het equippen van een creature kost in de meeste gevallen mana. Het grote verschil met een aura is dat, zodra een creature waaronder een equipment ligt van tafel wordt verwijderd, de equipment op tafel blijft liggen.

Creature:

Creatures zijn schepselen die je oproept om voor jou vechten. Ze kunnen normaliter alleen gespeeld worden tijdens je twee hoofdfases. Het zijn permanents die voor je kunnen aanvallen, maar ook vijandelijke aanvallen kunnen blokkeren. Elke creature heeft een aanvals- en een verdedigingskracht (deze zijn rechts onderaan de kaart te vinden.) Het eerste cijfer is de aanvalskracht (power) en dit geeft aan hoeveel schade je creature doet tijdens een gevecht. Het tweede cijfer is de verdedigingskracht (toughness) en dit geeft aan hoeveel schade de creature kan hebben in een beurt voordat hij sterft. Als je een creature speelt kan deze de eerste beurt dat hij op tafel komt niet aanvallen en/of eigenschappen activeren waarbij je de kaart moet tappen. Tot slot zijn er nog artifact creatures. Artifact creatures zijn gebonden aan dezelfde regels als normale creatures met het enige verschil dat ze zowel artifacts als creatures zijn. Bij kaarten die dus een effect uitoefenen op creatures of artifacts zullen artifacts creatures in beide gevallen het effect hiervan ondervinden.

Land: 

Een land is een permanent. Normaliter mag je een land per beurt spelen en dit doe je tijdens een van je twee hoofdfases. Er zijn twee verschillende soorten landen; de basic landen en de non-basic landen. De basic landen hebben als sub-type: mountain, forest, island, swamp of plain. Non-basic landden hebben zelden een subtype. Uitzonderingen hierop zijn bijvoorbeeld de duallanden (badlands, tundra, etc), de shocklanden (Breeding Pool, Godless Shrine, etc) of individuele gevallen zoals Murmuring Bosk.

 
 
 
 
 
Planeswalker:

Planeswalkers zijn machtige bondgenoten die je kunt oproepen om samen te strijden tegen je vijanden. Het zijn permanents en elke planeswalker komt op de battlefield met een van te voren bepaald aantal loyalty counters (rechts onderin staat bij elke planeswalker met hoeveel loyalty counters hij of zij begint.) Elke planeswalker heeft abilities die geactiveerd kunnen worden door een bepaald aantal loyalty counters erop te leggen of eraf te halen. Zodra een planeswalker o loyalty counters heeft gaat hij dood en dus naar de graveyard. Een planeswalker kan ook aangevallen worden door creatures. Bij een succesvolle aanval worden er loyalty counters van de planeswalker afgehaald gelijk aan de power van de aanvallende creature.


Verschillende soorten abilities

In magic the gathering wordt een groot deel van het spel bepaald door de abilities die men via kaarten gebruikt. Deze abilities kunnen worden onderverdeeld in 4 verschillende soorten: de static abilities, de triggered abilities, de activated abilities en de mana abilities. Dit onderscheid is gebaseerd op het feit wanneer de effecten van de abilities worden gerealiseerd, met uitzondering van de mana abilities.

De static ability:

De static ability is een blijvend effect waarvoor men niets hoeft te doen. De enige manier om het effect weg te halen is door de kaart met het effect te verwijderen. Een voorbeeld van een kaart met een static effect is Levitation. Static abilities komen ook voor bij kaarten met 'replacement effects'. Een voorbeeld hiervan is Blightsteel Colossus. De kaart wordt zodra hij normaliter in de graveyard komt automatisch teruggeschud in je deck. Dat effect is een static ability. Bij een 'replacement effect' wordt overigens vrijwel altijd gebruik gemaakt van het woord 'instead'.

De triggered ability:

Een triggered ability op een kaart begint altijd met 1 van de volgende vier woorden: Whenever, When, At of If. 'If' kwam op oudere kaarten voor, maar wordt inmiddels op nieuwere kaarten vervangen door 'At'. Als een van deze vier woorden niet aan het begin van de ability staan, is het een ander soort van ability.


Een triggered ability is een effect dat alleen afgaat onder bepaalde omstandigheden. Voorbeelden van kaarten met triggered abilities zijn: Abyssal Gatekeeper, Abomination en Abattoir Ghoul

  1. Bij de Abyssal Gatekeeper gaat het effect af als de creature naar de graveyard gaat vanuit de battefield.
  2. Bij de Abomination gaat het effect af aan het eind van de combat phase.
  3. Bij de Abattoir Ghoul gaat het effect af als een creature dood gaat in dezelfde beurt dat Abattoir Ghoul hem schade heeft gedaan.
 

De activated ability:

Een activated ability is een ability die je zelf dient te activeren. Dit doe je door de activation cost van de ability te betalen. Je kunt een activated ability op een kaart herkennen aan het feit dat er dus altijd een bepaalde cost/handeling zal staan met vervolgens een dubbele punt erachter. Na de dubbele punt komt dan het effect wat wordt geactiveerd.

Er zijn verschillende soorten activation costs. De meest voorkomende cost is het tappen van de desbetreffende kaart. Dit wordt aangeven door het tapsymbool:  
Een voorbeeld hiervan is de kaart: Scepter of Empires. Als je deze artifact tapt dan schiet je dus 1 schade naar je tegenstander.

 

Een andere cost die vaak voorkomt is een bepaald aantal mana dat men dient te betalen. Dit wordt dus aangegeven door het aantal mana met een dubbele punt erachter.
Een voorbeeld hiervan is de kaart: Soothsaying. Deze kaart heeft dus 2 activated abilities. De eerste ability zegt dat je voor vijf mana je library mag schudden.

 

Weer een andere cost is als je een permanent moet sacrificen om de gewenste ability te activeren.
Een voorbeeld hiervan is de kaart: Altar of Dementia. Als je hierbij dus een creature sacrificed dan moet je tegenstander een bepaald aantal kaarten van zijn library in zijn graveyard leggen.

 

 

Combinaties van verschillende costs zijn ookmogelijk.
Een voorbeeld hiervan is de kaart: fyndhorn Bow. Hierbij moet je dus zowel 3 mana betalen en de artifact in kwestie tappen om een creature tot het einde van de beurt first strike te geven.

 

 

Er zijn soms gevallen waarbij het onduidelijk is of er nou sprake is van een activated ability.

Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de abilities: Ninjutsu (kaart: Mistblade Shinobi) en Forecast (kaart: Steeling Stance). Dit zijn activated abilities omdat er dus een cost moet betaald worden (de mana) en een handeling moet verricht worden, waardoor er vervolgens een effect afgaat.

 

 

 

Een activated ability kan men overigens altijd op instant snelheid spelen tenzij er anders vermeld staat op de kaart.Een activated ability komt op de stack. Dit houdt dus in dat men op het effect van de kaart kan reageren, maar niet op het betalen van de cost van de ability.

 
 
 
 
 
 
De mana ability:

Een mana ability is een ability die mana produceert. In de meeste gevallen zijn het activated abilities, echter kunnen sommige triggered abilities ook mana abilities zijn. Voorbeelden van mana abilities zijn de volgende:
De kaart Fyndhorn Elves: je kunt de elf tappen om 1 groene mana te produceren.
De kaart Sol Ring: je kunt deze artifact tappen om 2 colorless mana te produceren.
De kaart Braid of Fire: is een goed voorbeeld van een triggered ability die toch een mana ability is. Het effect van de kaart wordt getriggered tijdens het begin van je upkeep en aangezien het mana produceert is het een mana ability.

 

 

Een groot verschil met de andere abilities is dat mana abilities niet op de stack komen. Dit houdt dus in dat er niets tegen gedaan kan worden. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het vernietigen van een Mountain met een strip mine, in reactie op dat het land wordt getapt voor mana. Aangezien het tappen van de mountain voor een rode mana een mana ability is wordt het land wel vernietigd maar blijft de mana in de manapool zitten.

 

Vragen

Als er vragen zijn over facetten van het spel die niet in de starters guide worden uitgelegd, laat het ons dan weten via het contactformulier! Wij kunnen dan antwoord geven op je vragen.

sluit